Sala Sài Gòn

Unfortunately no one can be told what FluxBB is - you have to see it for yourself.

You are not logged in.

#1 2020-09-05 12:54:35

RobbinLoma
Member
From: Poland, Kielce
Registered: 2020-09-04
Posts: 6

Bộ cứu hộ máy tính của Thổ Nhĩ Kỳ: Km Pe Xp | 7 | 8 | 8.1 | 10 cập nhập ngày 01/09/2020. | Tinh tế

Bộ cứu hộ máy tính của Thổ Nhĩ Kỳ: Km Pe Xp | 7 | 8 | 8.1 | 10 cập nhập ngày 01/09/2020

vanlong416 Bình luận:     Nhận thông báo    Bộ cứu hộ máy tính của Thổ Nhĩ Kỳ: Km Pe Xp | 7 | 8 | 8.1 | 10 cập nhập ngày 01/09/2020.
Một số tính năng hay có trên bản này:   Hỗ trợ Microsoft Office 2010 Trình cài đặt Windows (MSI) Windows Explorer bản địa Hỗ trợ dịch vụ DWM MMC (bao gồm trình  quản lý thiết bị, trình quản lý đĩa, trình quản lý dịch vụ, chia sẻ tệp  )       BitLocker  (Chỉ chức năng mở khóa ổ bị khóa  ) Chức năng Tìm kiếm Cục bộ Trình điều khiển hiển thị cơ bản, (trình điều khiển đồ họa) Hỗ trợ mạng Hỗ trợ WOW64 (các chương trình x64 và x86 có thể chạy trong cùng một môi trường) IE 11 (x64 ve x86) Hỗ trợ MTP ( hỗ trợ  chuyển liên kết điện thoại di động) Chức năng RNDIS  (chia sẻ mạng từ điện thoại di động qua kết nối USB) Đăng nhập tài khoản quản trị viên  (AdminKmPE) Chuyển đổi giữa quản trị viên và tài khoản hệ thống Paint, Windows Image Viewer Thư viện làm việc VC ++.
Nền tảng NET Công cụ ảnh chụp màn hình SnippingTool Linh kiện máy in Dịch vụ Máy tính Từ xa  (Kết nối Máy tính Từ xa Bên ngoài PE) (RS5) Hỗ trợ SMB 1.0 Khám phá mạng  (tài nguyên được chia sẻ có thể được truy cập trên máy tính trong cùng một mạng) Trung tâm Mạng và Chia sẻ  (Cài đặt Bộ điều hợp Mạng + Biểu tượng Khay Mạng)   Links download anonfiles: http://megaurl.in/WqgPlT5             You are being redirected.
megaurl.in                           Báo xấu       winpe#mutiboot        Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB